20-21 березня 2018 р. – Захист дипломних (кваліфікаційних) проектів (робіт).

З 20 по 21 березня 2018 року на кафедрі технології комбікормів і біопалива пройшов захист 18 дипломних (кваліфікаційних) проектів (робіт). За результатами захисту дипломних (кваліфікаційних) проектів (робіт) екзаменаційна комісія провела оцінювання знань студентів і присвоїла 8 студентам ОКР «Магістр», 10 сту...