25-27 червня 2018 р. – Захист дипломних проектів

З 25 по 27 червня 2018 року на кафедрі технології комбікормів і біопалива пройшов захист 31 дипломних  проектів. За результатами захисту дипломних проектів екзаменаційна комісія провела оцінювання знань студентів і присвоїла ОКР «Бакалавр» 20 студентам денної форми навчання та 11 студентам заочної форми навчання. На оцінку «відмінно» захистили дипломні проекти 14 студентів, 7 студентів – на оцінку «добре», 10 студентів – на оцінку «задовільно».

Кафедра ТКіБ вітає всіх студентів та викладачів із успішним захистом дипломних проектів та бажає подальших успіхів і творчої наснаги!!!

27.06.18_127.06.18_227.06.18_327.06.18_427.06.18_527.06.18_6