Навчальні дисципліни та програми

Перелік дисциплін, які ведуться на кафедрі

 

 

п/п

Назва дисципліни Всього, годин

БАКАЛАВРИ

1 Система технологій промисловості 61,2
2 Технології харчових виробництв 47,15
3 Технологія біопалива 88,2
4 Технологія комбікормового виробництва 330,95
5 Науково-дослідна робота студента 81,6
6 Проектування підприємств галузі 170
7 Технологія виробництва кормових засобів і добавок 190,8
8 Система технологій 113,2
9 Основи автоматизованого проектування 38,6
10 Наукові основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин 101,4
11 Контроль якості та безпеки продукції галузі 81,5
12 Основи наукових досліджень 37,6
13 Виробнича практика 59,0
14 Переддипломна практика 22,0
15 Керівництво ДП 459,0

МАГІСТРИ

1 Управління якістю продукції галузі 42,0
2 Методологія наукової творчості 61,0
3 Рецептурологія 168,7
4 Інтелектуальна власність 59,2
5 Інноваційні технології галузі з КП 140,3
6 Технологічний інжиніринг підприємств галузі 48,8
7 Науково-дослідна робота студента 110,8
8 Виробнича практика 35,0
9 Дослідницька практика 59,0
10 Керівництво ДП 90,0

АСПІРАНТИ

1 Наукові основи харчових  технологій 49,6
2 Наукові основи розробки і удосконалення технологій, комбікормів, кормових добавок і преміксів 37,9