Навчальні дисципліни та програми

Перелік дисциплін, які ведуться на кафедрі

п/п

Назва дисципліни

Всього, годин

БАКАЛАВРИ

1 Товарознавство та пакування харчових продуктів

47,8

2 Система технологій промисловості

63,4

3 Загальні технології харчових виробництв

111,9

4 Технологія комбікормового виробництва

353,9

5 Навчально-дослідна робота студента

84,5

6 Проектування підприємств галузі

162,3

7 Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі

78,2

8 Інноваційні технології галузі

73,1

9 Технологія виробництва кормових засобів і добавок

264,6

10 Система технологій

106,8

11 Основи автоматизованого проектування

68,0

12 Наукові основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин

208,0

13 Контроль якості та безпеки продукції галузі

104,92

14 Основи наукових досліджень

88,8

15 Керівництво ДП

459,0

СПЕЦІАЛІСТИ

1 Спеціальні технології виробництва комбікормів

142,6

2 Безвідходні технології виробництва комбікормів

200,2

3 Проектування зернопереробних підприємств з КП

96,6

4 Навчально-дослідна робота студента

117,7

5 Теорія і практика сумішеприготування

23,7

6 Інтелектуальна власність

27,2

7 Керівництво ДП

260,0

МАГІСТРИ

1 Управління якістю продукції зернопереробних виробництв

25,9

2 Проектування технологічних процесів підприємств галузі

38,3

3 НТП в зернових технологіях та прогнозування їх розвитку

60,29

4 Методологія наукової творчості та дослідницький практикум

71,4

5 Рецептурологія

69,1

6 Інтелектуальна власність

35,6

7 Інноваційні технології галузі з КП

90,1

8 Технологічний інжиніринг підприємств галузі

46,8

9 Керівництво ДП

90,0