Методические материалы

12

knigi(1)

Кафедра выполняет учебно-воспитательную, методическую и научно-исследовательскую работу, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Полностью обеспечено учебными, рабочими программами и методическими указаниями к выполнению лабораторных работ по дисциплинам кафедры.

№ п/п Автор (ы), название, место, год издания, количество страниц Изображение обложки 
1 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інноваційні технології галузі»: для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. і заоч. форм навчання / за ред. Б.В. Єгорова; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2013. мет_4
2 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Інтелектуальна власність» : для студентів спеціальності 7.05170101, 805170101 ден. та заоч. форм навчання / за ред. Б.В. *Єгорова; відп. за вип. Б.В. *Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2016.
3 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Контроль якості та безпеки продукції галузі». Ч. 1: з 2-х ч.: для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Зміст. модуль 1. Організація технохімічного контролю на підприємстві. Контроль за сировиною і готовою продукцією / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2012. – 30 с.  мет_5
4 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Контроль якості та безпеки продукції галузі». Ч. 2: з 2-х ч.: для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Зміст. модуль 2. Контроль технологічних процесів і ветеринарно-санітарний контроль якості та безпеки сировини і готової продукції / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2012. –49 с.  —
5 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологічний інжиніринг підприємств»: для студентів які навчаються за ступенем вищої освіти «магістр» спец. 181 «Харчові технології» («Технології зберігання та переробки зерна») ден. та заоч. форм навчання / за ред. Б.В. *Єгорова; відп. за вип. В.П. *Федоряка; Каф. технології комбікормів. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 64 с.  —
6 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Наукові основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин» : для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. і заоч. форм навчання / за ред. Б.В. Єгорова; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 55 с. мет_2
7 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Основи наукових досліджень»: для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип.: Б.В. Єгоров, Г.М.Станкевич; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива, Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 70 с. мет_1
8 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія комбікормового виробництва»: для студентів проф. напрямку 6.091701 ден. і заоч. форми навчання / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів. – Одеса : ОНАХТ, 2010. – 60 с. мет_6
9 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія виробництва кормових засобів і добавок»: для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навчання / за ред Б.В. *Єгорова; відп. за вип. Б.В. *Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 55 с. мет_7