Методичні матеріали

12

knigi(1)Кафедра виконує навчально-виховну, методичну та науково-дослідну роботу, підготовку науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації. Повністю забезпечено навчальними, робочими програмами та методичними вказівками до виконання лабораторних робіт з дисциплін кафедри.

№ п/п Автор (и), назва, місце, рік видання, кількість сторінок Зображення обкладинки 
1 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інноваційні технології галузі”: для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. і заоч. форм навчання / за ред. Б.В. Єгорова; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2013. мет_4
2 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Інтелектуальна власність” : для студентів спеціальності 7.05170101, 805170101 ден. та заоч. форм навчання / за ред. Б.В. *Єгорова; відп. за вип. Б.В. *Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2016.
3 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Контроль якості та безпеки продукції галузі”. Ч. 1: з 2-х ч.: для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Зміст. модуль 1. Організація технохімічного контролю на підприємстві. Контроль за сировиною і готовою продукцією / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2012. – 30 с.  мет_5
4 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Контроль якості та безпеки продукції галузі”. Ч. 2: з 2-х ч.: для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. Зміст. модуль 2. Контроль технологічних процесів і ветеринарно-санітарний контроль якості та безпеки сировини і готової продукції / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2012. –49 с.  –
5 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологічний інжиніринг підприємств”: для студентів які навчаються за ступенем вищої освіти “магістр” спец. 181 “Харчові технології” (“Технології зберігання та переробки зерна”) ден. та заоч. форм навчання / за ред. Б.В. *Єгорова; відп. за вип. В.П. *Федоряка; Каф. технології комбікормів. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 64 с.  –
6 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Наукові основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин” : для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. і заоч. форм навчання / за ред. Б.В. Єгорова; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 55 с. мет_2
7 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Основи наукових досліджень”: для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип.: Б.В. Єгоров, Г.М.Станкевич; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива, Каф. технології зберігання зерна. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 70 с. мет_1
8 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія комбікормового виробництва”: для студентів проф. напрямку 6.091701 ден. і заоч. форми навчання / за ред. Б.В. Єгорова, відп. за вип. Б.В. Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів. – Одеса : ОНАХТ, 2010. – 60 с. мет_6
9 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія виробництва кормових засобів і добавок”: для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / за ред Б.В. *Єгорова; відп. за вип. Б.В. *Єгоров; ОНАХТ, Каф. технології комбікормів і біопалива. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 55 с. мет_7