Клуби юних дослідників

№ п/п Наукові керівники Назва наукового гуртка
1 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., доц. Макаринська А.В.

Удосконалення технології збагачення комбікормів БАР
2 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., доц. Воєцька О.Є.,

к.т.н., доц. Бордун Т.В.

Технологія виробництва комбікормів для домашніх тварин
3 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., доц. Макаринська А.В.,

к.т.н., ас. Цюндик О.Г.

Оптимізація розрахунку рецептів комбікормової продукції
4 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., доц. Воєцька О.Є.

Проблеми використання ферментів при виробництві комбікормів
5 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., доц. Бордун Т.В.

Використання сучасного програмного забезпечення при проектуванні підприємств з виробництва комбікормів і біопалива
6 д.т.н., проф. Єгоров Б.В,

к.т.н., ст. викл. Фігурська Л.В.

Технології виробництва комбікормів для аквакультури
7 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., ас. Цюндик О.Г.

Особливості виробництва та згодовування комбікормової продукції для коней
8 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

асп. Могилянський М.О.

Удосконалення процесу дозування компонентів комбікормів
9 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

д.б.н., проф. Левицький А.П.,

д.с/х.н., проф. Карунський О.Й.,

к.т.н., доц. Воєцька О.Є.

Використання нетрадиційних видів сировини в комбікормовому виробництві
10 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., ст. викл. Чернега І.С.

Технологічні основи переробки відходів високої вологості в комбікорми і кормові добавки
11 д.б.н., проф. Левицький А.П.,

к.т.н., доц. Лапінська А.П.

Розробка способів корекції мікробіоценозу сільськогосподарських тварин і птиці
12 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., ас. Кузьменко Ю.Я.

Функціональні комбікорми – новий напрямок в кормовиробництві