Наукові студентські гуртки

п/п

Наукові керівники Назва наукового студентського гуртка
1 д.т.н., проф. Єгоров Б.В.,

к.т.н., доц. Макаринська А.В.,

к.т.н., доц. Ворона Н.В.

 

Удосконалення технології збагачення БАР та оптимізація розрахунку рецептів комбікормової продукції
2 д.б.н., проф. Левицький А.П.,

к.т.н., доц. Лапінська А.П.

 

Розробка способів корекції мікробіоценозу сільськогосподарських тварин і птиці
3 д.с/г.н., проф. Карунський О.Й.,

д.с/г.н., доц. Федоряка В.П.,

к.т.н., доц. Воєцька О.Є.

 

Розробка енергозберігаючих технологій переробки нетрадиційних видів сировини
4 к.т.н., доц. Бордун Т.В.,

к.т.н., доц. Фігурська Л.В.,

к.т.н., доц. Турпурова Т.М.

 

Удосконалення технології виробництва спеціальних комбікормів
5 к.т.н., доц. Чернега І.С.,

к.т.н., ст. викл. Цюндик О.Г.

Комплексна переробка побічних продуктів харчових виробництв у кормові продукти