Склад кафедри

1_Egorov

Єгоров Богдан Вікторович, доктор технічних наук, професор, науковий керівник кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри (1991-2014 рр.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016 р.), Академік Національної академії аграрних наук України (2020 р.)

Закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова з відзнакою та отримав кваліфікацію „інженер-технолог” за спеціальністю „Технологія зберігання та переробки зерна”, 1976-1981 рр.

З 1981 до 1987 р. займав посаду асистента на кафедрі технології комбікормових і гідролізних виробництв, а у 1988 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології комбікормів.

У 1985 році Б.В. Єгоров успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології і теплової обробки зерна сої при виробництві комбікормів».

22 грудня 1990 року успішно захистив докторську дисертацію на тему «Науково-технічні основи удосконалення технології комбікормів». У 1991 році йому було присуджено наукову ступінь доктора технічних наук, а у 1992 р. – присвоєно наукове звання професора по кафедрі технології комбікормів.

В січні 1991 року Б.В. Єгорова було обрано завідуючим кафедрою технології комбікормів, якою він керував до 2014 року.

У 1996 р. професора Б.В. Єгорова було призначено проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.

4 червня 2003 р. делегатами трудового колективу Одеської національної академії харчових технологій Богдан Вікторович Єгоров був одноголосно обраний ректором академії. За успіхи і досягнення у підготовці висококваліфікованих фахівців, розробку і запровадження наукових результатів у 2007 р. Указом Президента України професору Б.В. Єгорову присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Знаковою подією для кафедри технології комбікормів і біопалива стало призначення в 2016 році науковому керівнику, доктору технічних наук, професору Єгорову Богдану Вікторовичу Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік за роботу «Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові та кормові продукти». Це найвища нагорода в галузі наукової діяльності.

Нагороди: почесні відзнаки губернатора Одеської області і Голови Одеської обласної ради, грамоти ВАК України, грамоти і «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, грамоти і почесний знак «Відмінник освіти і науки України» Міністерства освіти і науки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік.

Хобі: поезія, живопис, кулінарія.

e-mail: bogdanegoroff58@gmail.com


fedoraka

Федоряка Василь Петрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, з 2017 р. по 2019 р. виконуючий обов’язки завідувача кафедри, заслужений працівник сільського господарства.

У 1966 р. закінчив Одеський сільськогосподарський інститут і отримав кваліфікацію – “лікар-ветеринар”.

У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Інтенсифікація тваринництва в умовах індустріалізації» в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченко (науковий консультант – академік ВАСГНІЛ А.С. Всяких).

З 2012 р. В.П. Федоряка обіймає посаду доцента кафедри технології комбікормів і біопалива ОНАХТ.

У різний час В.П. Федоряка був начальником Одеського обласного підприємства у справах племінного тваринництва, заступником начальника Головного управління сільського господарства і продовольства Одеської області.

Основні напрямки наукової діяльності: селекція та генетика в тваринництві. Послідовник наукової школи Всесоюзного інституту тваринництва.

Автор 135 опублікованих наукових робіт, в тому числі 8 книг і монографій.

Під керівництвом доцента В.П. Федоряки захищені 3 кандидатські дисертації.

Нагороди: нагороджений орденами Жовтневої революції, Дружби народів, Трудового Червоного Прапора (двічі), заслужений працівник сільського господарства.


левицькийЛевицький Анатолій Павлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри (1988-1990 рр.), заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України.

Закінчив з відзнакою Одеський медичний інститут в 1962 році.

З 1962 по 1969 рр. працює асистентом кафедри біологічної, органічної і фізколлоїдної хімії. У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену вивченню субстратної специфічності ліпази підшлункової залози.

У 1969 р. А.П. Левицький обирається керівником лабораторії біохімії і радіології Одеського НДІ стоматології і працює на цій посаді до 1977 р.

Підсумком цього насиченого періоду стали докторська дисертація А.П. Левицького, присвячена травним ферментам слинних залоз і захищена в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова в 1974 р.

У 1977 р. А.П. Левицький очолює одну з провідних в СРСР лабораторію біохімії Всесоюзного селекційно-генетичного інституту (м. Одеса).

Працюючи одночасно (з 1978 р.) в ОТІХП ім. М.В. Ломоносова на посаді професора кафедри технології комбікормових і гідролізних виробництв, він створює тут новий напрямок біохімії комбікормів.

З 1988 по 1990 рр. А.П. Левицький очолював кафедру технології комбікормових і гідролізних виробництв. З 1990 по 1993 рр. він був генеральним директором Одеського біотехнологічного інституту, а в 1991 р. за його ініціативою була створена науково-виробнича асоціація «Одеська біотехнологія». З 1993 р. – працює заступником директора з наукової роботи Інституту стоматології АМН України, очолює науково-виробничу асоціацію «Одеська біотехнологія».

Професор А.П. Левицький – автор понад 800 друкованих наукових робіт, в тому числі 21 монографії і понад 120 винаходів. Під його керівництвом підготовлено 80 кандидатських і 22 докторських дисертації.

Сьогодні А.П. Левицький є заступником директора з наукової роботи інституту стоматології АМН України, головою Ради НВА «Одеська біотехнологія» і продовжує науково-викладацьку діяльність на посаді професора кафедри технології комбікормів і біопалива.

Нагороди: за багаторічну бездоганну роботу А.П. Левицький нагороджений знаком Міністерства охорони здоров’я СРСР «Відмінник охорони здоров’я» (1976 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1998 р.), орденом України «За заслуги» III ступеня (2003 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003 р .), нагородою Одеської обласної адміністрації (2003 р.), удостоєний медалі В.В. Підвисоцького, а також йому було присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004 р).

e-mail: flavan@mail.ru


карунський

Карунський Олексій Йосипович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Закінчив Київське ремісниче училище і отримав спеціальність “Коваль вільного кування”, 1957-1959 рр. Обіймав посаду коваля вільного кування на заводі «Ленінська кузня» (м. Київ), де підвищив свою кваліфікацію до рівня п’ятого розряду, 1959-1960 рр.

У 1965 р., після закінчення служби в армії, О.Й. Карунський поступає в Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію (м. Київ) на факультет ветеринарної медицини, 1965-1969 рр.

З 1969 до 1972 р. обіймав посаду головного лікаря радгоспу «Дніпровський» (Кримська обл.).

1972-1978 рр. – головний лікар радгоспу «Резені» (Молдавська РСР).

1978-1991 рр. – завідуючий відділом тваринництва НВО «ВИЕРУЛ» (Молдавська РСР).

У 1982 р. О.Й. Карунський успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Використання різних солей мікроелементів в раціонах свиней». А в 1992 р. – докторську дисертацію на тему: «Розробка системи використання нетрадиційних кормів у годівлі сільськогосподарських тварин».

У 1992 р. О.Й. Карунському було присвоєно науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук. У 1999 р. присвоєно звання професора.

З 1992 по 2009 р. професор О.Й. Карунський обіймав посаду завідувача кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного університету (ОДАУ). З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин ОДАУ.

З 1995 р. по сьогоднішній день О.Й. Карунський займає посаду професора кафедри технології комбікормів і біопалива ОНАХТ.

У 2004 р. професору О.Й. Карунському присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Нагороди: “Заслужений діяч науки і техніки України” (2004 р.).

Хобі: захист дисертаційних робіт аспірантами.


mak-17.02.21Макаринська Алла Василівна, кандидат технічних наук, доцент, з 2020 р. Завідувач кафедри технології комбікормів і біопалива.

Закінчила Одеську державну академію харчових технологій та здобула кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна”, 1990-1995 рр.

Пройшла навчання в аспірантурі (ОДАХТ) за фахом 03.00.20 – біотехнологія, 1995-1998 рр. У 1999 р. А.В. Макаринська успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія волокнистої композиції з антибактеріальною і ферментативною активностями».

З 1999 до 2003 рр. займала посаду асистента на кафедрі технології комбікормів, а в 2003 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології комбікормів.

Виконує обов’язки відповідального виконавця госпдоговірних тем проблемної науково-дослідної лабораторії ОНАХТ(1996-1998, 2002-2011 рр.), та керівника тем з 2015 по 2019 р.  З 2003 по 2011 рр. – відповідальна за наукову роботу на кафедрі.

З 2016 по 2017 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри технології комбікормів і біопалива.

За час роботи стажувалася на багатьох провідних підприємствах країни: ДП ДАК Хліб України «Куліндорівський КХП», АТЗТ «Одеський комбінат м’ясопродуктів №1», «Маслоекстракційний завод», АТ «Масложиркомбінат» (2000 р), Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів ( 2004), ВАТ «Миронівський ЗВКК» (2007, 2011, 2016 р.), ВАТ «ВКВК» (2015 р.); ВАТ «Катеринопільський елеватор» (2010 р.). У 2006 р. була слухачем лекцій і практичних семінарів “Болонський процес і Вища школа”, є постійним слухачем та спікером Міжнародної школи кормів, у 2015 році пройшла навчання на Міжнародному семінарі “Participated a one day training course on Electricity Use in Industry” (Lenum AG, Швейцарія), у 2016 році пройшла стажування у компанії GMP+, у 2019 році – у УО Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого (Білорусь).

Має Сертифікат GMP+B1 “Production, Trade &Services ” і ISO 19011:2011» (№АК-3742).

З 2000 р. по теперішній час займає посаду відповідального редактора науково-виробничого журналу «Зернові продукти і комбікорми». З грудня 2009 року по липень 2016 року докторант кафедри технології комбікормів і біопалива. Щорічно бере участь у науково-методичних та наукових конференціях ОНАХТ, наукових конференціях з міжнародною участю в Україні і за кордоном. Має 253 науково-методичних праць, з них 11 патентів,   у тому  числі 3 патенти України на винахід.

Входить до складу робочої групи ОНАХТ з розробки освітніх програм бакалаврів та магістрів спеціальності 181 «Харчові технології», Технології зберігання і переробки зерна.

Член ради факультету Технології зерна і зернового бізнесу, Науково-методичної ради ОНАХТ; Вченої ради навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. Ломоносова М.В;  Вченої ради ОНАХТ.

Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України, 2006-2008 рр., грамоти за участь в Міжнародних закордонних семінарах, перемогу у конкурсі ВSS; від керівництва ОНАХТ, Ради ректорів Південного регіону, Одеської обладміністрації, Зернової корпорації України.

Хобі: музика, туризм, квіти, дизайн.

e-mail: allavm2015@gmail.com


5-voetska1(1)Воєцька Олена Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри (2014-2016 рр.).

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова і отримала кваліфікацію “інженер-технолог” за спеціальністю “Зберігання та технологія переробки зерна”, 1983-1988 рр.

З 1990 до 1993 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі технології комбікормів. З 2000 р. займала посаду асистента на кафедрі технології комбікормів. У 2008 р. О.Є. Воєцькій було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а в 2011 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології комбікормів і біопалива.

У 2007 р. О.Є. Воєцька успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виробництва комбікормів для собак».

З 2014 до 2016 року виконувала обов’язки завідувача кафедри технології комбікормів і біопалива. На кафедрі відповідає за організацію навчального процесу, розподіл навчального навантаження.

Нагороди: чисельні грамоти від керівництва ОНАХТ.

Хобі: активний відпочинок.

e-mail: vecombi@gmail.com


8-lapinska1(1)Лапінська Алла Петрівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Одеську державну академію харчових технологій з відзнакою та здобула кваліфікацію “інженер-технолог” за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна”, 1994-1999 рр.

Пройшла навчання в аспірантурі (ОНАХТ) за фахом 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів, 2000-2004 рр.

З 2003 р. займала посаду асистента кафедри технології комбікормів.

У 2008 р. А.П. Лапінська успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення технології виробництва вітамінних кормових добавок”.

У 2008 р. присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2012 р. переведена на посаду доцента кафедри технології комбікормів і біопалива. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри технології комбікормів і біопалива.

З 2015 р. займає посаду заступника декана факультету технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива.

Нагороди: чисельні грамоти від керівництва ОНАХТ.

Хобі: туризм.

e-mail: alocnka.onaft@gmail.com


9_Turpurova Турпурова Тетяна Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій з відзнакою та здобула кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна”, 2001-2006 рр.

Пройшла навчання в аспірантурі (ОНАХТ) за фахом 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів, 2006-2009 рр.

У 2009 р. Т.М. Турпурова успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології підготовки зернової сировини при виробництві комбікормів».

У 2009 р. було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2010 до 2012 р. займала посаду асистента на кафедрі технології комбікормів і біопалива, а з 2012 р. – посаду доцента кафедри технології комбікормів і біопалива.

Являється секретарем кафедри, куратор.

З 2009 до 2014 р. обіймала посаду заступника декана факультету технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива. З вересня 2018 р. є старшим куратором факультету технології зерна і зернового бізнесу.

Нагороди: грамота за участь у Форумі молодих новаторів (м Київ), 2011 р.

Хобі: рукоділля, кімнатні рослини.

e-mail: turpurova.tatyana@gmail.com


Bordun_2Бордун Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій і отримала кваліфікацію “магістр” за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна», 1998-2003 рр.

З 2003 до 2012 р. займала посаду асистента на кафедрі технології комбікормів, а в 2014 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології комбікормів і біопалива.

У 2010 р. Т.В. Бордун успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виробництва комбікормів для домашніх тварин».

Відповідальний виконавець держбюджетних тематик ПНДЛ з 2011 р. та виконавець госпдоговорів з 2008 р. по теперішній час. У 2017-2018 н.р. – тьютер групи ТЗ-43.

З 2016 р. займає посаду директора Науково-дослідного інституту ОНАХТ.

Нагороди: грамота від Начальника управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації (2011 р.).

Хобі: квіти, спорт, музика.

e-mail: bordun.tatjana@gmail.com


11-vorona1(1)Ворона Ніна В’ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій з відзнакою та здобула кваліфікацію «магістр» за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна», 2003-2008 рр.

Пройшла навчання в аспірантурі (ОНАХТ) за фахом 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів, олійних і луб’яних культур, 2008-2011 рр.

У 2012 р. Н.В. Ворона успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виробництва комбікормів для молодняку сільськогосподарської птиці».

З 2011 р. займає посаду асистента на кафедрі технології комбікормів біопалива. З 2016 р. займає посаду старшого викладача кафедри технології комбікормів біопалива, а з 2018 р. – посаду доцента тієї ж кафедри.

На кафедрі відповідає за методичну роботу та дистанційне навчання, куратор.

З 2018 р. займає посаду Вченого секретаря ради факультету технології зерна і зернового бізнесу ОНАХТ.

Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України (2012-2014 рр.), грамота проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків за ефективну роботу в організації міжнародних відносин (2012 р).

Хобі: спорт, книги, кулінарія.

e-mail: tarnin@te.net.ua


12_Fyhurskaya(1)Фігурська Людмила Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій з відзнакою та здобула кваліфікацію «магістр» за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна», 2004-2009 рр.

Пройшла навчання в аспірантурі (ОНАХТ) за фахом 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів, олійних і луб’яних культур, 2009-2013 рр.

У 2013 р. Л.В. Фігурська успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виробництва комбікормів для форелі».

З 2013 р. займає посаду асистента на кафедрі технології комбікормів біопалива.

На кафедрі відповідає за: підготовку та проведення Міжнародної Школи Кормів та конференції «Хлібопродукти», участь у конкурсі «Історія моєї спеціальності», проведення Дня кафедри, а також за Міжнародні зв’язки кафедри та участь у міжнародних грантах.

З 2014 р. обіймає посаду вченого секретаря Міжнародної Школи Кормів. З 2014 по 2016р. займала посаду інспектора відділу проектів і грантів Центру Міжнародного Співробітництва.

З 2015 р. займає посаду старшого викладача кафедри технології комбікормів біопалива, а з 2018 р. – посаду доцента тієї ж кафедри.

З 2016 р. займає посаду Начальника відділу міжнародних грантів ЦМС.

Нагороди: грамота проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків за ефективну роботу в організації міжнародних відносин (2014 р.), “Кращий молодий винахідник ОНАХТ” 1 та 2 місце (2011, 2013 р.), грамота директора інституту “За ефективну роботу з організації міжнародних зв’язків” (2014, 2015 р.).

Хобі: спорт, книги, творчість.

e-mail: fihurska@gmail.com


13_Chernega(1)

Чернега Ілона Савелівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій з відзнакою та отримала кваліфікацію «магістр» за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна», 2006-2011 рр.

Займала посаду інженера кафедри технології комбікормів і біопалива та закінчила аспірантуру (ОНАПТ) за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур, 2011-2014 рр.

У 2013 р. отримала другу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», отримала кваліфікацію «спеціаліст».

У 2014 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виробництва комбікормів для сільськогосподарської птиці».

З 2015 р. займає посаду асистента кафедри технології комбікормів і біопалива. З 2016 р. займає посаду старшого викладача кафедри технології комбікормів біопалива, а з 2018 р. – посаду доцента тієї ж кафедри.

На кафедрі відповідає за наукову роботу, історію кафедри, оформлення стендів та оновлення сайту кафедри. З 2015 по 2017 р. займала посаду Голови Координаційної Ради із забезпечення діяльності Web-сайтів ОНАХТ.

З 2017 р. займає посаду Начальника відділу маркетингу.

Нагороди: стипендіат ім. Грушевського (2014-2015 рр.), II місце у конкурсі «Кращий інноваційний проект ОНАХТ», (2014 р.), грамота проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (2015 р.).

Хобі: книги, театр, дизайн.

e-mail: ilonamalaki@gmail.com


цюндикЦюндик Олександр Григорович, кандидат технічних наук, старший викладач, завідувач лабораторією.

Закінчив Одеську національну академію харчових технологій і отримав кваліфікацію «магістр» за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна», 2006-2011 рр.

З 2011 р. по сьогоднішній день займає посаду завідувача лабораторією кафедри технології комбікормів і біопалива, а також пройшов навчання в аспірантурі (ОНАХТ) за фахом 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів, олійних і луб’яних культур.

В 2016 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технології виробництва комбікормів для коней».

З 2016 р. займає посаду асистента кафедри технології комбікормів і біопалива, а з 2018 р. – посаду старшого викладача тієї ж кафедри.

На кафедрі відповідає за профорієнтаційну роботу.

Нагороди: грамота проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (2014 р.), грамота директора технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (2015 р.).

Хобі: музика, дизайн.

e-mail: malik2008ts@gmail.com


14-lunina-2(1)Луніна Валентина Юріївна, завідувач лабораторією.

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова і отримала кваліфікацію “інженер-технолог” за спеціальністю “Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва”, 1974-1979 рр.

Займала посаду начальника зміни на хлібозаводі №2 м Одеси, 1979-1980 рр. З 1980 до 1981 рр. – інженер науково-дослідного центру кафедри хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. З 1981 до 2010 рр. займала посаду інженера на кафедрі технології комбікормів.

З 2009 р. по теперішній час обіймає посаду завідувача лабораторією кафедри технології комбікормів і біопалива.

На кафедрі є матеріально-відповідальною особою.

Нагороди: чисельні почесні грамоти від проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, проректора з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи і ректора ОНАХТ.

Хобі: тварини, кімнатні рослини.

e-mail: lunina957@ukr.net


Batiyevska Батієвська Наталія Олександрівна, інженер, аспірант.

Закінчила Механіко-технологічний технікум ОНАХТ отримавши професійно-технічну освіту на базі диплому молодшого спеціаліста; здобула кваліфікацію «технік-технолог» за спеціальністю «Зберігання і переробки зерна», 2008-2012 рр.

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій, отримала диплом з відзнакою; здобула кваліфікацію «магістр» за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна», 2012-2015 рр.

З 2012 до 2016 року займала посаду лаборанта кафедри комп’ютерних систем і управління бізнес-процесами ОНАХТ.

З 2014 р. по теперішній час працює в Координаційному центрі видання наукової періодики ОНАХТ.

Зарахована до складу робітників приймальної комісії ОНАХТ, 2013-2016 рр.

З вересня 2016 р. по сьогоднішній день займає посаду інженера кафедри технології комбікормів і біопалива, а також проходить навчання в аспірантурі (ОНАХТ) за спеціальністю 181 – Харчові технології; освітньо-наукова програма – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів, олійних і луб’яних культур.

Працює над дисертаційною роботою під керівництвом проф. Б.В. Єгорова на тему: «Удосконалення технології гранулювання при виробництві комбікормової продукції».

Нагороди: грамоти за активну участь у студентській науковій роботі кафедри технології комбікормів і біопалива (2014 р.) та кафедри біохімії, мікробіології і фізіології харчування (2015 р.).

Хобі: творче мистецтво, дизайн, книги.

e-mail: natabatievskaya@gmail.com